4 Kasım 2016 Cuma

 
11:57 "Yüz çevirirseniz, artık ben, kendisiyle gönderildiğim mesajı size bildirdim. Efendim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Benim Efendim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir."