23 Ekim 2016 Pazar

 
9:65 Kendilerine sorarsan, "Biz sadece şakalaşıp oynuyorduk" derler. De ki: "Siz, TANRI ile, işaretleriyle ve elçisiyle mi alay ediyorsunuz?"