23 Ekim 2016 Pazar

 
9:31 Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i TANRI’nın dışında Efendiler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya hizmet etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, ortak edinmekten çok üstündür.