22 Ekim 2016 Cumartesi

 
9:3 Bu, aynı zamanda, TANRI ve elçisinden tüm halka, büyük konferans günü yayımlanmış bir bildiridir: TANRI putperestlerden uzaktır, elçisi de… Tövbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz TANRI’yı aciz bırakamazsınız. İnkârcılara acı bir azabı müjdele.