16 Ekim 2016 Pazar

 
7:190 Onlara kusursuz bir çocuk verince, O'nun kendilerine verdiği bu hediyeyle ilgili olarak O'na ortaklar koşmaya başladılar. TANRI onların ortak koştukları her şeyden çok yücedir.