9 Ekim 2016 Pazar

 
6:157 Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk" da diyemezsiniz. Size Efendinizden bir kanıt (beyyine), bir doğru yol ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. TANRI’nın işaretlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? İşaretlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.