9 Ekim 2016 Pazar

 
5:61 Size geldiklerinde, "İnandık" dediler. Oysa yanınıza inkârlarıyla girip inkârlarıyla çıkmışlardı. Onların gizlediklerini TANRI daha iyi biliyor.