24 Ekim 2016 Pazartesi

 
10:2 Kendilerinden bir adama: "İnsanları uyar ve inananlara Efendi’leri katında önemli bir yere sahip olduklarını müjdele" diye vahyetmemiz halka garip mi geliyor? İnkârcılar, "Bu, apaçık bir büyücüdür" dediler.